Brt uch Bleamen

De Soann jieng f iewer der Heeld

Iech wos a Knd

an oo vm Brt nrBroik.

Mean Muetter

nam miech meat ft Feeld

niuch an der Schoik.

 

An de Wounert noimes miech meat

uch mt dem Wiugen

fear vn der Jemain,

doi spielt iech inder den Hiugen

an der Mealem n am Rain.

 

Am Hearwest noimes eus meat

mir zrpten ois der Bitt

vn de Weimern siee Mst,

dreach der Kniicht

uch schwer n viulleBoaten

mir woiren nr bekritt

wun mer nichan Foackel hoatten.

 

Am Aren muesst iech dri uch meat

bt Kauren schnieden

bamd de Koi uch n

am Schden n de Wieden,

net feest jeneach, muesst

Woasser haulen mt dem Kreach.

 

Iech ht et schweer

mt Joarwen baunden,

liefen uch de Koi awiech

muesst iech se faunden.

 

Ich ziuch dri uch zem Pleach

mt den Aussen nr allain,

an  kkert uch jeneach,

vm Jrwen bs feest inder de Rain.

 

m Rain di bloiden d wld Rsen,

f der letzter Fr uch Goddalsen,

d mzekkern deet det Horz mir wii,

ch Blemen, am wot siet ihr jewssen,

mocht ihr mirt Laiwen frh?

 

Iech ziuch dri oissen

ois dem Oldernhois, ois der Jemain,

an kwam nr slden wieder haimen,

vmeaner Kndhait

taurft iech deu niuch draimen.

Mean aijn Wrzeln

faunden iech am Jeboorestamd

an ar Jemain am oldeSkselamd,

d mzekkern hn

iech lunghear aist verseakt,

 

mzekkern, oiszereissen?

sllwest miech awiechzeschmeissen?

doot wer dot bedden,

 wer dot net dunnich viel zu schd?

Niuch bekiennen iech

miech za Rd.

 

Und wearden iech neu uch old,

an kam vm Brt dri bold

nr Broik niuch essen,

mean Kndhait kam

an weal iech net verjessen.

 

Sein uch mean lder lunghear dt

daunkber weal iech bleiwen,

far d Bleamen uch far dot Brt.

 

Mai 2000              Martin Hedrich